PLAN ZAJĘĆ MAJ 2022

Szkoła Policealna Kosmetyczna, Liceum Ogólnokształcące, Szkoły Policealne, Technik sterylizacji medycznej

27.4.2022

Szanowni Słuchacze,

poniżej zamieszczamy plan zajęć w miesiącu maju 2022 r. dla Szkoły Policealnej Kosmetycznej, Liceum Ogólnokształcącego, Szkół Policealnych i Szkoły Policealnej Opieki Medycznej na kierunku technik sterylizacji medycznej.

Prosimy o sprawdzanie aktualizacji planów zajęć, ponieważ Szkoła zastrzega sobie możliwość ich zmiany.

Zapraszamy na zajęcia

Dyrekcja Szkoły